Op naar de Top!

QR-Code opdracht filmpjes

Download QR code opdrachten en de antwoorden in een aparte download

0,00

Beschrijving

Dit is een opdracht die leerlingen zelfstandig uitvoeren.
Per executieve functie bekijken ze een filmpje en beantwoorden ze vragen.
Check vooraf of alle QR-codes nog werken. Kopieer zonder het antwoordenblad voor de leerlingen.