Op naar de Top!

Jaarlicentie Visuele Tool

40,00

Beschrijving

De licentie wordt verkocht voor € 40- en geeft een klas/ coachgroep van max. 32 toegang tot de visuele tool. De licentie is één kalenderjaar geldig en gaat in na de betaling. Op verzoek kan dezelfde groep de tool een tweede keer invullen. 

Vrijstelling van BTW conform de kleine ondernemersregeling verleend op 28-11-2020.

Licentie details

Geldigheid Verloopt na 1 jaar.
Max aantal activaties 35