Talentwijzer

LEERDOELEN MODULE TALENTWIJZER

Aan het eind van deze module:

      • heeft de leerling nagedacht over zijn/haar kwaliteiten.
      • kan de leerling benoemen waar hij/zij goed in is en wat hij/zij graag doet.
      • kan een leerling van een aantal beroepen aangeven welke kwaliteiten je daarvoor nodig hebt.

Ik raad om om deze module te behandelen voor de profielkeuze.