Multitasken en plannen

LEERDOELEN MODULE MULTITASKEN & PLANNING

Aan het eind van deze module:

  • is de leerling op de hoogte van de invloed van multitasken op de schoolresultaten.
  • kan een leerling een visueel weekoverzicht maken waardoor hij/zij beter kan plannen.
  • heeft de leerling geoefend met het maken van een werkplan.