Op naar de Top!

Modules mentorles

Er zijn diverse modules beschikbaar om de studievaardigheden van de leerlingen te verbeteren.
Eén module kan binnen een lesuur van ongeveer 45 minuten gegeven worden.

In iedere module zit een doe-activiteit voor leerlingen.
U kunt zelf uw lespakket samenstellen omdat elke module los te bestellen is. Deze modules kunnen ingezet worden in het voortgezet onderwijs.