Veel gestelde vragen (FAQ)

Voor welk niveau is de visuele tool geschikt?
De visuele tool is geschikt voor HAVO, VWO en HBO leerlingen.
Een VMBO, MBO variant is in ontwikkeling.

In welke jaarlaag kan ik de tool inzetten?
Ik raad aan om de tool tussen klas 3 en 6 in te zetten, maar eerder kan ook.

Op welk moment in het schooljaar kan ik de tool inzetten?
Ik raad aan om de tool te gebruiken op een moment dat je als mentor nog kunt bijsturen.
Globaal dus tussen november en april.

Kan ik de tool meerdere malen inzetten bij leerlingen?
Natuurlijk kan dat, maar het risico bestaat dat leerlingen de tool dan minder serieus maken.

Wat als een leerling goed presteert en de spin aangeeft dat de executieve functies onvoldoende zijn?
Dit komt regelmatig voor. U zult leerlingen hebben bij wie ogenschijnlijk de executieve functies goed ontwikkeld zijn, maar die toch matig presteren. Ook dat kan aanleiding zijn voor een gesprek omdat deze leerling misschien cognitieve achterstand op een andere manier compenseert.

Indien een leerling én onvoldoende presteert én een matig ingekleurde spin heeft gemaakt, is er reden voor actie.

Deze tool is geen diagnostisch instrument, maar een handvat voor u als mentor om met uw leerling de dialoog aan te knopen en te kijken waar er hulp geboden kan worden, indien nodig.

Net als bij schoolvragenlijsten komen ook bij het maken van de spin sociaal wenselijke antwoorden voor. Ik raad u aan om voordat u begint duidelijk te maken dat een leerling de spin vooral voor zichzelf maakt.