Wat is Op naar de Top?

Op naar de Top! is een mentorprogramma voor middelbare scholen dat bestaat uit:

  1. Een tool voor het visualiseren van executieve functies.
    Aanschaffen voor mijn klas
  2. Modules om de studievaardigheden te versterken.
  3. Verbeterkaarten om de leerlingen te ondersteunen.

Visuele tool executieve functies

Executieve functies zeggen iets over gedrag en houdingen. Het zijn vaardigheden die belangrijk zijn bij schools presteren, studiemotivatie en om later een plek in de maatschappij te krijgen. Door deze visuele tool van de executieve functies heeft een docent meer zicht op de sterke en de verbeterpunten van een leerling. Hiermee kan de docent een leerling verder helpen om deze functies te ontwikkelen.

In de pers

In mijn artikel Het tienerbrein in de praktijk,  gepubliceerd bij Didactiefonline, leg ik uit waarom ik deze visuele tool van de executieve functies ontwikkeld heb.
Ook andere artikelen over Op naar de Top! en mijn onderwijspraktijk zijn hier te vinden.

Lees meer

Reactie leerling op de visuele tool van de executieve functies

“Ik vond dit hele boekje super handig en nu weet ik beter wat ik kan verbeteren en wat goed gaat.

En met deze opdrachten werd je gedwongen om na te denken en eerlijk tegen jezelf te zijn en dat vond ik heel goed!”

Adolescentie

Met name in de adolescentie treden er problemen op in de executieve functies. Dat heeft ermee te maken dat er juist in deze periode een uitbreiding van de verantwoordelijkheden optreedt.

Ontplooiing

Functies in ons brein die gedrag en aandacht aansturen zijn in potentie vanaf de geboorte aanwezig en ontwikkelen zich vanaf de peutertijd.

Socratische dialoog

Deze visuele tool is voor veel mentoren het uitgangspunt om de leerling uit te nodigen om na te denken en te delen wat er in hem/haar omgaat. Door de socratische methode van vragen om nadere uitleg bij de ingevulde beweringen wordt het denkproces van de leerling gestimuleerd en de weg naar zelfinzicht vergroot.

Versterken

Er is geen uniforme aanpak om leerlingen met zwakkere executieve functies te ondersteunen. Dit is een samenspel van een stimulerende omgeving, cognitie en persoonlijkheid. Om een leerling te helpen zich te ontplooien moet gekeken worden naar het hele bereik van cognitieve en niet-cognitieve functies. De rol van een mentor is hierbij essentieel.

Reacties leerlingen op visuele tool executieve functies

“Ik zie nu in dat ik echt niet mijn huiswerk moet uitstellen.”

“Ik vond dit hele boekje superhandig en nu weet ik beter wat ik kan verbeteren en wat goed gaat. En met deze opdrachten werd je gedwongen om na te denken en eerlijk tegen jezelf te zijn en dat vond ik heel goed.”

“Dit boekje helpt je heel erg inzien met wat je wel goed kan en wat je aan jezelf kan verbeteren en daarmee betere cijfers te kunnen halen.”

“Ik vond het wel leuk om de spin te maken en ik kon daardoor ook heel overzichtelijk zien wat er beter kan en wat al goed is.”

“Ik vind het zinvol ondanks dat ik de meeste minpunten al wist, nu weet ik ook mijn pluspunten.”

“Dit boekje is heel overzichtelijk. Nu zie ik goed wat ik kan verbeteren.”

“Deze opdracht was voor mij een eye-opener. Het is handig dat je op deze manier inzicht krijgt in de dingen die je kunt verbeteren. Dus bedankt dat u deze opdracht met ons hebt gedaan. Het zal me zeker verder helpen.”

“Ik denk wel dat dit boekje me geholpen heeft, want dit is een hele overzichtelijke en handige opdracht.”

“Ik ben heel blij met dit boekje want ik zie nu dat ik me meer moet aanzetten tot werken en ik gewoon beter moet luisteren in de les dus daar ben ik heel blij mee en dit boekje heeft me dus heel erg goed geholpen.”