Op naar de Top!

Wat is Op naar de top
Op naar de Top! is een mentorprogramma voor middelbare scholen.

Het bestaat uit:
Een tool voor het visualiseren van de executieve functies.
Modules om de studievaardigheden te versterken.
Verbeterkaarten en interviewkaarten om de leerlingen te ondersteunen.

Adolescentie

Met name in de adolescentie treden er problemen op in de executieve functies. Dat heeft ermee te maken dat er juist in deze periode een uitbreiding van de verantwoordelijkheden optreedt.

Ontplooiing

Executieve functies zijn in potentie vanaf de geboorte aanwezig en ontwikkelen zich vanaf de peutertijd. In mijn onderwijspraktijk werk ik vanuit dit vertrouwen in de potentialiteit van mijn leerlingen.

Visuele Tool & Socratische dialoog

Deze visuele tool is geen diagnostisch instrument, maar een hulpmiddel om de leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkelingsreis. Deze tool is voor veel mentoren het uitgangspunt om de leerling uit te nodigen om na te denken wat er in hem/haar omgaat. Door de socratische methode van vragen om nadere uitleg bij de ingevulde beweringen wordt het denkproces van de leerling gestimuleerd en de weg naar zelfinzicht vergroot.

Versterken

Er is geen uniforme aanpak om leerlingen met zwakkere executieve functies te ondersteunen. Dit is een samenspel van een stimulerende omgeving, cognitie en persoonlijkheid. Om een leerling te helpen zich te ontplooien moet gekeken worden naar het hele bereik van cognitieve en niet-cognitieve functies. De rol van een mentor is hierbij essentieel.

Reacties gebruikers visuele tool